Hoorapparaat aanpassen

Vooraleer een hoorapparaat kan worden aangepast dient er een onderzoek te gebeuren bij de KNO- arts. Deze controleert het uitwendig-, midden- en binnenoor.
Ook meet hij het gehoor . Daarna kan een voorschrift gemaakt worden voor aanpassen van een hoorapparaat.

Logopaedische behandeling opstarten

De patient wordt eerst door de KNO -arts onderzocht. Deze vraagt dan een logopaedisch bilan aan.
Bij kinderen gebeurt er ook een controle van het gehoor.
Op basis van het logopaedisch bilan kan dan een voorschrift worden gemaakt voor de logopaedische behandeling.

Fonds van beroepsziekten

De nodige formulieren kunnen worden ingevuld na voorafgaand KNO-onderzoek.

Attest formulier 6 voor personen met een handicap

Ook deze worden ingevuld na voorafgaand KNO – onderzoek.

Formulieren naar aanleiding van hospitalisatie, verzekering worden op verzoek ingevuld

Evenzo attesten voor werkverlet, schoolverlet , ziekteverlof….